Hoa

Chiều qua đi làm về lúc 3h30, mình ra bờ hồ xem trước lễ hội hoa. Mặc dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng cũng có nhiều thứ  để xem rồi. Nhiều loại hoa đẹp mình cũng không biết là hoa gì, nhưng vẫn chụp hình lại.

Các hình dưới đây đều chưa qua photoshop 😡

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s