Tart chanh leo – Passion Fruit Tart

Công thức tart này em lấy từ blog của hội bánh Hanoi, công thức CLICK HERE

Nghe lời bạn Linh xui mình cho ít đường quá nên hơi chua, nhưng nói chung là ăn thấy thích lắm, rất ngon :X Khác với công thức ở phần nhân mình cho thêm kha khá sữa, chứ nếu không chắc chua không xơi nổi :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s