Đà Nẵng – Tháng 3.2009

danang-01

Ảnh từ chuyến đi Đà Nẵng xem bắn pháo hoa.

Den long do Hoi An

Đèn lồng Hội An.

Máy chậm quá, hôm nào up tiếp sau.

Happy Holiday!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s