Choux Cream – Lần 2

Choux Cream 1

Lần thứ 2 làm choux, bóp bằng đui nên đã đẹp hơn lần trước.

Choux Cream 2

Cái bánh này không hiểu sao có bạn làm hoài không được, vì mình thấy nó dễ quá 😀 có điều ngoáy bột mỏi tay 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s