First time Choux

SDC10391.jpg picture by venuz123

Lần đầu bánh chưa đẹp lắm vì dùng thìa múc bột, lần sau sẽ đẹp hơn he he :D. Chụp nhiều ảnh mà lại bị mất hết ùi, chán thế!!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s